Ouders van een vermoord kind

Onze publicaties

Leven met een schaduw.

In Leven met een schaduw vertellen ouders van vermoorde kinderen hoe zij omgaan met hun verlies. Het boek is opgebouwd rondom een aantal thema’s: de verbijsterende mededeling dat hun kind vermoord werd, de eindeloze ondervragingen, de reacties vanuit de omgeving, ervaringen met journalisten, de administratieve en gerechtelijke molen, contacten met advocaten en hulpverleners, het proces en de veroordeling van de dader en bovenal de beklemming, de nachtmerrie waaraan nooit een einde komt. Dit boek wil steun bieden aan ouders die hetzelfde moeten doorstaan. Het bevat echter ook een duidelijke aanklacht tegen de algemene maatschappelijke bejegening van het slachtoffer. Soms schemert er ook hoop door. Het medeleven, de steun en de solidariteit geven aan de ouders de stille kracht die zij nodig hebben om de moeilijke weg verder te gaan. Leven met een schaduw.104 bladzijden. Kostprijs 8 € verzendingskosten inbegrepen. Op rekeningnummer: 001-4298661-85  met vermelding “Leven met een schaduw”Aertsen, Ivo (red.)Standaard Uitgeverij NV. AntwerpenISBN 90 02 19175 8

Recht van spreken

In Recht van spreken geven “Ouders van een Vermoord Kind” hun ervaringen weer met de strafrechtelijke afhandeling van “hun zaak”. Steeds weer blijken de contacten met het gerecht een belangrijk thema te vormen tijdens de praatavonden en andere activiteiten van de vereniging. Hier wisselen ouders ervaringen uit en vinden zij als lotgenoten steun. Nergens wordt scherper aangevoeld welk effect de houding van justitie kan teweegbrengen en hoe bepalend de maatschappelijke reacties zijn voor de verwerking van een onrecht. Dit boek is gebaseerd op wat 45 gezinnen hebben meegemaakt. Het is geen momentopname, maar geeft aan de hand van talrijke getuigenissen een breed beeld van ervaringen die meestal jaren aanslepen.

 • Hoe beleven ouders contacten met politiediensten en parketmagistraten?
 • Wat betekend voor hen een autopsie en wat verwachten zij van een wetsdokter?
 • Hoe toegankelijk zijn onderzoeksrechters voor vragen over de ware toedracht van de feiten    en de stand van het onderzoek?
 • Wat heeft het nieuwe “inzagerecht” te bieden?
 • Wat is voor ouders belangrijk in de tussenkomsten van een advocaat?
 • Welke bijstand kunnen justitieassistenten en hulpverleners bieden?
 • Wat betekent het om als ouder te moeten getuigen voor een assisenhof?
 • Hoe ervaren zij een beslissing tot internering?
 • Welke verwachtingen hebben ouders bij de uitvoering van de gevangenisstraf en welke vragen leven er ten aanzien van de dader?

In dit boek schetsen de ouders niet alleen de problemen en verwachtingen, maar beschrijven zij ook uitgebreid hun positieve ervaringen met justitie. Waar dat mogelijk is, formuleren zij concrete en haalbare voorstellen. Recht van spreken is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met deze problematiek of er belangstelling voor heeft.Recht van spreken140 bladzijden. 15 € verzendingskosten inbegrepen. Op rekeningnummer:001-4298661-85  met vermelding:

“Recht van spreken” Vandeurzen, Inge (red.)

Garant-Uitgevers NV Leuven/ApeldoornISBN 90 5350 864 3

‘Gevoelens weerspiegeld.’

Na de moord op mijn zestienjarige dochter Karoline had ik te kampen met ongekende emoties. Verdriet, pijn en woede waren er maar een deel van. Mijn leven was geen leven meer. Toch moest ik verder. Dag per dag, uur na uur.

Ik begon te schrijven. Mijn pijn en verdriet verminderden er niet mee. Maar ik begon te leren omgaan met mijn emoties.

Schrijven werd voor mij een vorm van therapie. Wat ik niet wilde of kon zeggen, schreef ik op. Ik schreef het van me af. Ontelbare keren wenste ik mezelf dood. Begrijp me niet verkeerd, ik wilde geen zelfmoord plegen, nee absoluut niet. Ik wilde gewoon weg dood zijn. Wat een luxe zou het zijn, om geen pijn en verdriet meer te voelen. Niet meer te moeten luisteren naar mensen hun nonsens en onbegrip.

Mensen die niet begrijpen wat het voor een ouder betekent om te leven met de gedachte; mijn kind is er niet meer, het is dood. Het is tegen de natuur in dat een ouder zijn kind ten Grave draagt.

Ouders van wie hun kind gestorven is zullen zich hierin zeker herkennen.

 • Ouders van een vermoord kind.
 • Ouders van een verongelukt kind.
 • Ouders van wiegendood.
 • Ouders van een kind die gestorven is door ziekte.
 • Ouders van wie hun kind gestorven is door zelfdoding.
 • Ouders van een overleden kind.
 • Al deze ouders zijn lotgenoten van elkaar. Geen enkele ouder kan zeggen: ‘de dood van mijn kind was erger dan die van jou’ Het eindresultaat is hetzelfde.

Ons kind is dood.

Ik hoop met het uitbrengen van deze bundel, ik mijn steentje kan bijdragen om de dood van jullie kind iets beter te kunnen verwerken. Ook wanneer niet lotgenoten dit lezen, dan weet ik dat ze meer begrip zullen opbrengen voor ons:“ Ouders van een gestorven kind ”Het boek ‘ Gevoelens weerspiegeld ’ prijs 10 € is te verkrijgen bij:

Marina Maes Sint-Pieterskerklaan 99
8000    Brugge

Email: marina.maes2@telenet.be

Het boek kan ook opgestuurd worden na overschrijving van 13 € Verzendingskosten inbegrepen. Op rekeningnummer 001-1868856-33

Ons tijdschriftje verschijnt 4 maal per jaar verschijnt.

Een jaarabonnement kost  12,50 € Ook niet-lotgenoten kunnen dit aanvragen

Rekeningnr. 001-4298661-85 Met vermelding: abonnement tijdschriftje Leven met een schaduw.